CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư của IN VIỆT VƯƠNG

Mẫu chính sách quyền riêng tư cho bên thứ nhất Lần cập nhật gần nhất: 2024-06-25

Chào bạn đến với CÔNG TY CP IN VIỆT VƯƠNG H.A.T Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách này áp dụng cho các trang web CÔNG TY CP IN VIỆT VUONG H.A.T và các dịch Vụ liên quan ("Nền tảng"). Chính sách này giải thích các phương pháp thực hiện của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc do bạn cũng cấp cho chúng tôi, có liên quan đến Nền tảng. Chính sách này không áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ khác có trình bày hoặc tham chiếu đến một chính sách quyền riêng tư khác. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn không được sử dụng Nền tảng.

Nền tảng do CÔNG TY CP IN VIỆT VƯƠNG H.A.T cung cấp và kiểm soát, có địa chỉ đăng ký tại 46 Thạch lam, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam (chúng tôi"). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu các nhân của bạn, vui lòng liên hệ theo địa chỉ invietvuong46@gmail.com

1. Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi sử dụng
Thông tin chúng tôi thu thập phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Nền tảng và các lựa chọn của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác nhau và theo nhiều các khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cả thông tin của bạn cung cấp trực tiếp, nguồn dữ liệu bên thứ ba, thông tin được thu thập tự động, cũng như dữ liệu mà chúng tôi suy ra hoặc tạo ra từ dữ liệu khác. Dưới đây là thông tin thêm về các danh mục và nguồn thông tin.

Thông tin bạn chọn cung cấp
Đối với một số hoạt động nhất định, chẳng hạn như khi bạn đăng ký, tải nội dung lên Nền tảng hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi, bạn có thể cung cấp một số hoặc tất cả các thông tin sau đây:
- Chi tiết yêu cầu
- Tên
- Số điện thoại
- Email
- Quốc gia và thành phố
- Thông tin đăng ký, chẳng hạn như độ tuổi, tên người dùng và mật khẩu, ngôn ngữ, email hoặc số điện thoại
- Thông tin hồ sơ, chẳng hạn như tên, thông tin tài khoản mạng xã hội và hình ảnh hồ sơ.
- Nội dung người dùng tự tạo, chẳng hạn như ảnh, video, tài liệu, danh bạn điện thoại hoặc danh sách liên hệ, lịch hoặc tin nhắn mà bạn tạo hoặc chia sẻ với Nền tảng.
- Thông tin thanh toán, chẳng hạn như PayPal hoặc thông tin thanh toán bên thứ ba khác (khi cần cung cấp cho mục đích thanh toán)
- Thông tin để xác minh tài khoản, chẳng hạn như tài khoản email.
- Thông tin trong thu từ mà bạn gửi cho chúng tôi

Thông tin từ bên thứ ba.

Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi một số dữ liệu nhất định từ bên thứ ba hoặc chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ bên thứ ba đó thông qua việc bạn sử dụng Nền tảng. Dưới đây chúng tôi có nêu chi tiết về thông tin mà chúng tôi nhận từ bên thứ ba:

- Mạng xã hội, nếu bạn kết nối tài khoản mạng xã hội với Nền tảng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà mạng xã hội đó hiển thị. Thông tin này có thể phụ thuộc vào hoạt động sử dụng và cài đặt của bạn trên mạng xã hội đó.
- Đối tác doanh nghiệp. Nếu bạn chọn đăng ký sử dụng Nền tảng bằng thông tin tài khoản mạng xã hội (Ví dụ: Facebook, Twitter, Instragram, Google), bạn sẽ cũng cấp cho chúng tôi hoặc cho phép mạng xã hội có liên quan, chẳng hạn như mã ứng dụng của bạn, mã truy cập và URL giới thiệu.
- Nhà quảng cáo và mạng quảng cáo. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ bạn và các hoạt động tương tác của bạn với Nền tảng cũng như các trang web bên thứ ba khác để dự đoán nội dung mà bạn có thể quan tâm, từ đó cũng cấp cho bạn quảng cáo phù hợp hơn.
- Bên môi giới dữ liệu. Đôi khi, chúng tôi lấy thông tin từ các bên môi giới hoặc tổng hợp dữ liệu để bổ sung cho thông tin chúng tôi thu thập.
- Nguồn công khai. Chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung từ các nguồn thông tin công khai khác, bao gồm cả cơ sở dữ liệu mở của chính phủ.
Thông tin chúng tôi thu thập tự động
Chúng tôi tự động thi thập một số thông tin nhất định từ bạn khi bạn sử dụng Nền tảng, bao gồm cả khi bạn đang sử dụng Ứng dụng mà không có tài khoản. Thông tin đó bao gồm:
- Mã nhận dạng và thông tin thiết bị. Chúng tôi tự động ghi lại địa chỉ IP, nhà mạng di dộng, cài đặt múi giờ, mã nhận dạng thiết bị của bạn, bao gồm cả mã quảng cáo trên thiết bị di dộng, cũng như phiên bản ứng dụng mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin liên quan đến thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập Nền tản, chẳng hạn như mẫu thiết bị hệ hệ thiết bị, loại mạng , mã thiết bị, độ phân giải màn hình và hệ điều hành.
- Dữ liệu sử dụng. Chúng tôi tự động ghi lại hoạt động của bạn trên Nền tảng, bao gồm cả nội dung bạn xem trên Nền tẩng, thời gian bạn xem nội dung đó, thời gian truy cập vào trang web của chúng tôi, cùng các thông tin chi tiết khác về việc sử dụng và hoạt động của bạn trên nền tảng.
- Dữ liệu vị trí đại lý. Tùy theo cài đặt thiết bị và ứng dụng của bạn, chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí địa lý khi bạn sử dụng Nền tảng.
- Khi bạn đăng nhập từ nhiều thiết bị, chúng tôi sẽ có thể sử dụng thông tin hồ sơ của bạn để xác định vị trí hoặc động của bạn trên các thiết bị.

Thông tin chúng tôi tạo

Chúng tôi suy ra thông tin mới từ dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập, bao gồm cả sử dụng các phương thức tự động để tạo thông tin về sở thích hoặc các đặc điểm khác có thể là của bạn ("thông tin suy luận"). Chúng tôi suy ra từ vị trí địa lý chung (như thành phố, tiêu bang và quốc gia) dựa trên địa chỉ IP của bạn.

2. Cooke, mã thiết bị di dộng và công nghệ tương tự
Chúng tôi sử dụng cookie, mã thiết bị di động và các công nghệ tương tự khác (Ví dụ: tín hiệu web, cookie flash, v.v.) (Cookie") để vận hành Nền tảng, cho phép chúng tôi cũng cấp một số tính năng và chức năng, cũng như nâng cấp trải nghiệm của bạn khi sử dụng Nền tảng.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn để lưu trữ thông tin nhà máy chủ web có thể thu hồi trong cùng miền đã đặt cookie. văn bản trong cookie thường bao gòm một chuỗi chữ số và chữ cái nhằm xác định duy nhất thiết bị của bạn, nhưng cũng có thể chứa các thông tin khác.

Tín hiệu web là các hình ảnh điện từ (còn gọi là "GIF 1 pixel" hoặc clear GIF") được chứa trong một trang web. Khi trình duyệt của bạn mở một trang web có chứa tín hiệu web, thì tín hiệu web sẽ tự động kết nối với máy chủ web lưu trữ hình ảnh (thường do bên thứ ba lưu trữ). Điều này cho phép máy chủ web ghi lại thông tin về thiết bị của bạn, cũng như đặt và đọc cookie của chính nó.

Mã phân tích và quảng cáo trên thiết bị di động được hệ điều hành tạo cho thiết bị di động (ISO và Android), Các ứng dụng có thể truy cập và sử dụng những mã này giống như các mà trang web truy cập và sử sụng cookie. Nền tảng của chúng tôi chứa phần mềm cho phép các đối tác phân tích và quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi truy cập vào mã thiết bị di động.

Chúng tôi cùng các đối tác phân tích và quảng cáo của chúng tôi sử dụng Cookie cho nhưng mục đích sau đây:
- Cookie thực sự cần thiết. Đây là các Cookie bắt buộc cho quá trình vận hành Nền tảng, Ví dụ như Cookie cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực bảo mật trên Nền tảng.
- Cookie phân tích hiệu suất. các cookie này cho phép chúng tôi ghi nhận và tính số lượng khách truy cập, cũng như nắm được hoạt động di chuyển của khách truy cập trên Nền tảng trong khi sử dụng Nền tảng. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách hoạt động của Nền tảng, chẳng hạn như đảm bảo rằng người dùng dễ dàng tìm được thứ mình cần. Lưu ý rằng chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích bên thứ ba, bao gồm cả Google Analytics, để thực hiện các chức năng này. Để biết thêm thông tin về cách Google Analytics thu thập và xử lý thông tin về bạn, vui lòng nhấp vào đây. Thông tin về cách từ chối hoạt động của Google Analytics có tại đây.
- Cookie chức năng. các cookie này dùng để nhận dạng bạn khi quay trở lại Nền tảng. Điều này cho phép chúng tôi các nhân hóa nội dung cho bạn, gọi tên bạn khi chào mừng và ghi nhớ tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khi vực)
- Cookie nhắm mục tiêu. các Cookie này ghi lại lần bạn truy cập vào nền tảng, các trang bạn đã ghé qua và các liên kết mà bạn truy cập vào. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để làm cho Nền tảng và quảng cáo hiên thị trên nền tảng phù hợp với sở thích của bạn hơn. Chưng tôi cũng có thể cung cấp thông tin này cho các dối tác quảng cáo bên thứ ba . họ có thể kế hợp thông tin này với thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác nhau cho mục đích này. các đối tác này có thê tham gia vào các tổ chức cung cấp những cách đơn giản để từ chối hoạt động phân tích và nhắm mục tiêu quảng cáo. Bạn có thể truy cập vào các tổ chức có tại:
- Hoa Kỳ: NAI(http://optout.networkadvertising.org) và DAA (http://optout.aboutads.info/)
- Canada: Digital Advertising Alliance of Canada(https://youradchoices.ca/)
- Châu Âu: European Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com/)

các biện pháp kiểm soát cookie. hầu hết các trình duyệt web đều được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn có thể đi tới phần cài đặt trình duyệt của mình để tìm hiểu các xóa hoặc từ chối cookie. Nếu bạn xóa hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng tới một số tính năng hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn xóa cookie thì mục cài đặt và tùy chọn mà các cookie đó kiểm soát, bao gồm cả tùy chọn quảng cáo, có thể bị xóa hoặc cần tạo lại.

Biện pháp kiểm soát mã quảng cáo trên thiết bị di động. Hệ điều hành ISO và Android cung cấp các tùy chọn để giới hạn theo dõi và hoặc đặt lại mã quảng cáo.

Tín hiệu web trên email. Hầu hết các ứng dụng email đều có cài đặt cho phép bạn ngăn tự động tải hình ảnh xuống. Tính năng này sẽ vô hiệu hóa tín hiệu web trong nội dung email mà bạn đọc.
Không theo dõi. Một số trình duyệt đã kết hợp các tính năng "không theo dõi" (DNT), có thể gửi tín hiệu đến trang web mà bạn truy cập để cho biết rằng bạn không muốn bị theo dõi. Do chưa có hiểu biết chung về cash diễn giãi tín hiệu DNT nên các trang web của chúng tôi hiện không phản hồi với tín hiệu DNT của trình duyệt. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để kiểm soát hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu, bao gồm cả các biện pháp kiểm soát cookie và biện pháp kiểm soát quảng cáo được mô tả ở trên.

3. các chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp nền tảng cho bạn, cũng như cải thiện và quản lý Nền tảng đó.
Chúng tôi thường sử dụng từng danh mục thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau đây:
- Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để liên lạc với bạn kịp thời và trao đổi với bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ
- Để cung cấp dịch cụ tốt hơn, khi bạn liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc công cụ dịch vụ khách hàng, chúng tôi sẽ ghi lại thông tin liên hệ của bạn và nội dung trao đổi có liên quan.
- nếu bạn có ý định truy vấn, sửa đổi, xóa bỏ hoặc rút lại thông tin cá nhân mà bạn có quyền gửi, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân, bạn có thể liên hệ vói chúng tôi, và chúng tôi sẽ hợp tác trong thời gian sớm nhất.
Chúng tôi sẻ bảo vẹ thông tin cá nhân của bạn một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi sẽ sử dụng các hệ thống, tổ chức và công nghệ bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân bạn khỏi hoạt động truy cập, sử dụng hoặc rò rit trái phép.
4. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn
Chúng tôi có thể chia sẻ từng danh mục dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba được chọn trong hoặc ngoài quốc gia của bạn, bao gồm:
- Đối tác kinh doanh của chúng tôi để có thể tạo cho bạn các ưu đãi đặc biệt thông qua Nền tảng.
- Nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý cung cấp dịch vụ cho chúng tôi để phục vụ bất cứ mục đích nào được mô tat trong chính sách này, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây để lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cho dịch vụ khôi phục sau thảm họa, cũng như để thực hiện bất cứ hợp đồng nào mà chúng tôi ks kết với bạn;
Nhà cung cấp dịch vụ phân tích và quảng cáo để giúp chúng tôi tối ưu hóa và cải thiện Nền tảng, cũng như phân phối quảng cáo nhằn mục tiêu theo mô tả cụ thể trong phần Cookie của chính sách này.
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ thành viên, công ty con hoặc đơn vị liên kết nào của tập đoàn chúng tôi, nhằm cung cấp Neefnt ảng, bao gồm cải thiện và tối ưu hóa Nền tảng, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép và hỗ trợ người dùng.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chức năng, cơ quan thuế hoặc các tổ chức khác nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc đó là cần thiết để:
- Tuân thủ một nghĩa vụ , quy trình hoặc yêu cầu pháp lý (bao gồm các yêu cầu về thuế và báo cáo có liên quan;
- Thực thi điều khoản dịch vụ của chúng tôi cũng như các thỏa thuận, chính scahs và tiêu chuẩn khác, bao gồm cả việc điều tra bất cứ hành vi vi phạm nào trong đó;
- Phát hiện, ngăn chặn hoặc giairi quyết các vấn đề bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật hoặc;
- Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, một bên thứ ba hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật pháp (bao gồm cả trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác vì mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng)
Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba:
- Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào (dù là kết quả của việc thanh lý, phá sản hay lý do khác) thì chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu của bạn cho bên bán hoặc bên mua doanh nghiệp hoặc tài sản đó; hoặc
- Nếu chúng tôi bán, mua , sát nhập, được mua lại hoặc hợp tác với các công ty hoặc doanh nghiệp khác, hoặc bán một phần hay toàn bộ tài sản được chuyển nhượng.
Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đã loại bỏ danh tính theo luật hiện hành.
Xin lư ý rằng Nền tảng có thể bao gồm các tài liệu tham khảo hoặc liên kết dẫn đến các sản phẩm do bên thứ ba cung cấp. các bên thứ ba này có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư khác với chúng tôi. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho bát cứ bên thứ ba nào nêu trên, hoặc đồng ý với việc chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với họ, thì dữ liệu đó chịu sự điều chỉnh theo chính sách quyền riêng tư của họ.
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba được chọn trong hoặc ngoài quốc gia của bạn, bao gồm:
- Đối tác kinh doanh của chúng tôi để có thể tạo cho bạn các ưu đãi đặc biệt thông qua Nền tảng.
- Nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý cung cấp dịch vụ cho chúng tôi để phục vụ bất cứ mục đích nào được mô tat trong chính sách này, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây để lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cho dịch vụ khôi phục sau thảm họa, cũng như để thực hiện bất cứ hợp đồng nào mà chúng tôi ks kết với bạn;
Nhà cung cấp dịch vụ phân tích và quảng cáo để giúp chúng tôi tối ưu hóa và cải thiện Nền tảng, cũng như phân phối quảng cáo nhằn mục tiêu theo mô tả cụ thể trong phần Cookie của chính sách này.
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ thành viên, công ty con hoặc đơn vị liên kết nào của tập đoàn chúng tôi, nhằm cung cấp Neefnt ảng, bao gồm cải thiện và tối ưu hóa Nền tảng, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép và hỗ trợ người dùng.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chức năng, cơ quan thuế hoặc các tổ chức khác nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc đó là cần thiết để:
- Tuân thủ một nghĩa vụ , quy trình hoặc yêu cầu pháp lý (bao gồm các yêu cầu về thuế và báo cáo có liên quan;
- Thực thi điều khoản dịch vụ của chúng tôi cũng như các thỏa thuận, chính scahs và tiêu chuẩn khác, bao gồm cả việc điều tra bất cứ hành vi vi phạm nào trong đó;
- Phát hiện, ngăn chặn hoặc giairi quyết các vấn đề bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật hoặc;
- Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, một bên thứ ba hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật pháp (bao gồm cả trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác vì mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng)
Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba:
- Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào (dù là kết quả của việc thanh lý, phá sản hay lý do khác) thì chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu của bạn cho bên bán hoặc bên mua doanh nghiệp hoặc tài sản đó; hoặc
- Nếu chúng tôi bán, mua , sát nhập, được mua lại hoặc hợp tác với các công ty hoặc doanh nghiệp khác, hoặc bán một phần hay toàn bộ tài sản được chuyển nhượng.
Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đã loại bỏ danh tính theo luật hiện hành.
Xin lư ý rằng Nền tảng có thể bao gồm các tài liệu tham khảo hoặc liên kết dẫn đến các sản phẩm do bên thứ ba cung cấp. các bên thứ ba này có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư khác với chúng tôi. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho bát cứ bên thứ ba nào nêu trên, hoặc đồng ý với việc chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với họ, thì dữ liệu đó chịu sự điều chỉnh theo chính sách quyền riêng tư của họ.
5. Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Thông tin chung tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một đích đến bên ngoài quốc gia của bạn. Các nhân viên làm việc cho chúng tôi, cho một trong các nhà cung cấp hoặc một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi, đang làm việc bên ngoài quốc gia của bạn cũng có thể xử lý thông tin này. Chung tôi sẽ thự hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý một cách bảo mật và tuân thủ chính sách này cũng như luật hiện hành.
Địa điểm xử lý dữ liệu cá nhân tại Châu Âu. Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân từ Khu vực kinh tế Châu Âu và Thụy sỹ tới các quốc gia khác, một vài quốc gia trong đó chưa được Ủy ban Châu Âu (EC) xác định là có cấp độ bảo vệ dữ liệu thỏa đáng. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sử dụng các cơ chế pháp lý đa dạng, bao gồm cả hợp đồng, để đảm bảo quyền và sự bảo vệ của bạn. Để tìm hiểu thêm về các quyết định của Ủy bạn Châu Âu về tính thỏa đáng của các biện pháp bảo về dữ liệu cá nhân, vui lòng truy cập: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
3. Lựa chọn và quyền của bạn
bạn có thể truy cập và chỉnh sửa hầu hết thông tin trong hồ sơ bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình. Chúng tôi cũng cung cấp một số công cụ trong phần cài đặt để bạn có thể kiểm soát thông tin của mình. Nếu bạn chọn làm như vậy, bạn có thể xóa toàn bộ tài khoản của mình trong phần Cài đặt.
Hãy xem phần Cookie của chính sách này để biết các lựa chọn về cookie cũng như các biện pháp kiểm soát hoạt động phân tích và quảng cáo khác.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng các công cụ đó, hoặc muốn tìm hiểu về mọi quyền mà bạn có thể có tại quốc gia mình sinh sống, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp ở cuối chính sách này.
QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU TẠI CHÂU ÂU
Nếu hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân về bạn phải tuân thủ bảo vệ dữ liệu của liên minh Châu âu thì bạn có các quyền nhất định liên quan đến dữ liệu đó:
- Bạn có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân;
- Nếu bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu cá nhân tự động nào diễn ra dựa trên dự đồng ý của bạn hoặc hợp đồng với bạn, thì bạn có quyền chuyển hoặc nhận bản sao dữ liệu cá nhân ở định dạng có thể sử dụng và di động.
- Nếu quá trình xử lý dữ liệu cá nhân diễn ra trên sự đồng ý của bạn, thì bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào đối với việc xử lý trong tương lai
- Bạn có thể phản đối hoặc có được lệnh hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân trong một số tình huống nhất định; và
- Đối với những người cư trú tại Pháp, bạn có thể gửi cho chúng tôi hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng dữ liệu của bạn sau khi bạn qua đời.
Để thực hiện những yêu cầu như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được cung cấp ở cuối chính sách này. Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát, nhưng bạn nên liên hệ với chúng tôi trước nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào.
Chúng tôi dựa vào các cơ sở pháp lý khác nhau để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, chằng hạn như khi có sự đồng ý của bạn và/hoặc khi cần thiết để cung cấp các sản phẩm bạn sử dụng, vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đáp ứng các nghĩa vụ theo dợp đồng và pháp lý của chúng tôi, bảo vệ sự bảo mật của hệ thống và khách hàng của chúng tôi hoặc thực hiện các lợi ích chính đáng khác.
QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI CALIFORNIA
Nếu bạn là cư dân Califonia và việc xử lý thông tin cá nhân về bạn phải tuân theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA") thì bạn có một số quyền nhất định đối với thông tin đó.
bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, cũng như nhận thông tin bổ sung về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân đó. bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân trong một số trường hợp ngoại lệ. Để thực hiện những yêu cầu như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi theo đại chỉ email được cung cấp ở cuối chính sách này.
Ngoài ra, để cung cấp hoặc xóa cá thông tin cá nhân cụ thể, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn tới mức độ chắc chắn mà luật pháp yêu cầu. nếu bạn có tài khoản chúng tôi sẽ xác minh yêu cầu từ địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc cung cấp thông tin cần thiết để xác minh tài khoản của bạn.
Quyền từ chối, Bạn có quyền từ chối "bán" thông tin cá nhân trong tương lai.
[LỰA CHỌN 1: Lưu ý rằng chúng tôi không "bán" thông tin cá nhân theo định nghĩa của CCPA và không làm như vậy trong 12 tháng qua]. [LỰA CHỌN 2: Lưu ý rằng CCPA định nghĩ "bán" và "thông tin cá nhân" rất rộng. Một số hoạt động chia sẻ dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này có thể được coi là "bán" theo các định nghĩa đó. Cụ thể, chúng tôi cho phép các nhà cung cấp hoạt động quảng cáp và phân tích thu thập địa chỉ IP, mã cookie và mã thiết bị di động thông qua các trang web và ứng dụng của chúng tôi khi bạn sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, nhưng không "bán" bất kỳ loại thông tin cá nhân nào khác. Để biết thêm thông tin , bao gồm cả cách từ chối, vui lòng xem trong phần Cookie của tuyên bố này. [LỰA CHỌN 3: Lưu ý rằng CCPA định nghĩa "bán" và " tôn tin cá nhân" rất rộng. Một số hoạt động chia sẻ dữ liệu của chúng tôi được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này có thể được coi là "bán" theo các định nghĩ đó. Trong 12 tháng qua, chúng tôi đã bán các danh mục thông tin cá nhân sau đây. Để từ chối "bán" thông tin cá nhân, vui lòng truy cập trang "không bán thông tin cá nhân của tôi".] Chúng tôi không chủ ý bán thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi mà không có ủy quyền rõ ràng.
* Lưu ý: Sử dụng một trong các lựa chọn trong ngoặc vuông của chúng tôi ở bên trên dựa trên phương pháp thực hiện của bạn.
- Sử dụng lựa chọn 1 - nếu sản phẩm của bạn không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào với bên thứ ba mà được xem là "bán" theo CCPA
- Sử dụng lựa chọn 2 - nếu hoạt động "bán" chỉ bao gồm việc sử dụng đối tác quảng cáo và/hoặc phân tích bên thứ ba. Lưu ý rằng việc cung cấp dữ liệu cho quảng cáo và một số mục đích phân tích có thể được xem là "bán" theo CCPA.
- Sự lựa chọn 3 - nếu sản phẩm của bạn "bán" thông tin nằm ngoài hoạt động chia sẻ dữ liệu tiêu chuẩn với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc phân tích
hãy liên hệ với dội ngũ quyền riêng tư toàn cầu nếu bạn không chắc phương pháp thực hiện của mình phù hợp với lựa chọn nào.
Bằng văn bản hoặc thông qua giấy ủy quyền, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện đưa ra yêu cầu thay bạn nhằm thực hiện các quyền của bạn theo CCPA. Trước khi chấp nhận yêu cầu như vậy từ người đại diện, chúng tôi sẽ đề nghị người đại diện đó cung cấp bằng chứng đã được bạn ủy quyền để hành động thay bạn. Đồng thời, chúng tôi có thể cần bạn xác minh danh tính của bạn trực tiếp với chúng tôi.
Cuối cùng bạn có quyền được bảo vệ trước hành vi phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền theo quy định trong CCPA.
7. Bảo mật dữ liệu cá nhân
Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thỏa đáng và phù hợp để giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi hành vi truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đôi và phá hủy trái phép. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật khi thông tin của bạn được truyền qua Nền tảng. bạn tự chịu rủi ro với bất kỳ hoạt động truyền thông tin nào. Để góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng chúng tôi, hãy sử dụng mật khẩu mạnh và không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai hoặc sử dụng cùng một mật khẩu trên các trang web hoặc tài khoản khác.
8. Cách chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn đã yêu cầu ủy quyền. Trong trường hợp chúng tôi không cần thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin nếu chúng tôi có mục đich công việc chính đáng để lưu trữ dữ liệu đó, bao gồm việc tuân thủ cá nghĩa vụ pháp lý, thực thi các thỏa thuận. giải quyết tranh chấp, và khi cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
Sau khi bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định ở định dạnh tổng hợp và ẩn danh.
9. Khiếu nại
Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngày theo địa chỉ invietvuong46@gmail.com và chúng tôi sẽ cố gắng xử lý yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Điều này không ảnh hưởng tới quyền gửi khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc tuân thủ theo quy trình giải quyết tranh chấp được quy định trong điều khoản dịch vụ.
10. Thay đổi
Thông thường, Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả người dùng về mọi thay đổi quan trọng đối với chính sách này bằng một thông báo trên Nền tảng, Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên xem chính sách này để nắm được mọi thay đổi, nếu có. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật mục "Lần cập nhật gần đây nhất" ở đầu chính sách này, qua đó cho biết ngày hiệu lực của chính sách. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sau ngày chính sách cập nhật có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách cập nhật đó. Nếu bạn không đồng ý với chính sách cập nhật, bạn phải dừng truy cập hoặc sử dụng Nền tảng.
11. Liên hệ
Vui lòng gửi mọi câu hỏi, góp ý và yêu cầu về chính sách này tới địa chỉ invietvuong46@gmail.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO